Kontakt

Dentálne kompresory

Bezolejové kompresory sú určené pre oblasť zdravotníctva, predovšetkým pre stomatologické súpravy, respiračné a narkotizačné prístroje, ako aj odsávacie systémy. Kompresory sa používajú ako zdroj čistého stlačeného vzduchu v zubných ambulanciách a laboratóriách a pre malé a stredne veľké centrálne systémy pre rozvod vzduchu.

 

Stlačený vzduch a vákuum pre široký rozsah zdravotníckych pomôcok umiestnených v stomatologických ambulanciách a poliklinikách, štandardne v triede čistoty podľa ISO 8573-1 čl. 2.4.1 (filtrácia pevných častíc na úrovni 5 mikrónov, suchý vzduch na úrovni tlakového rosného bodu +3°C/-20°C atmosferického rosného bodu, vzduch bez obsahu olejových pár).

 

Dokumenty:

Kataóg produktov

Zobrazujú sa 11 výsledky