Kontakt

EN-13

Koncovka EN-13 má špičku potiahnutú diamantom. Používa sa v kombinácii s držiakom nástrojov IH-1, IH-2, IHs-1 alebo IHs-2 v koronálnej, strednej a apikálnej tretine k rozšíreniu obliterovaných kanálikov, k odstráneniu čapov, tvrdých výplní, zalomených nástrojov a iných prekážok v kanáliku. Dĺžka 17 mm.

Odporúčané nastavenie výkonu max. 40%.

 

UPOZORNENIE:

Všetky endodontické koncovky sú extrémne jemné a je veľmi dôležité neprekračovať odporúčané maximálne nastavenie výkonu a vždy koncovku nastaviť na povrch zuba pred spustením prístroja.

Cenová ponuka