Kontakt

kontakt

Milan Medňanský
Konateľ spoločnosti
+421 911 628 215
mednansky@hls-body.sk 

Ing. Anna Medňanská
Konateľka spoločnosti
+421 911 965 062  
mednanska@hls-body.sk

Prevádzka:
Družstevná 431/6
916 01 Stará Turá
Slovenská republika

Sídlo:
Družstevná 486/69
916 01 Stará Turá
Slovenská republika

IČO: 45456411